Somatic Experiencing®

Terapeutická metoda zaměřená na tělo, která s tělem pracuje jako se zdrojem léčivých prožitků a přímou spojkou k naší životní vitalitě a přirozenosti. 

 

Každý pocit a prožitek si naše tělo pečlivě zapíše do své buněčné struktury a uchová si ho. Naše buňky jsou tak plné pozitivních i negativních vzpomínek, které mohou kdykoli vyplout na povrch a znepříjemňovat nám život. 

Nemusíme vědět kdy, proč nebo jak přesně ten který pocit vznikl. Není třeba se vracet k událostem, které se nám staly, a rozebírat je. Díky Somatic Experiencing a tělesnému prožívání dokážeme tyto události jemně a natrvalo rozpustit.

Tělo si pamatuje vše.

Dobré i špatné. 

Nenajdou se dva lidé, jejichž vnitřní prostor by byl stejný. Každý člověk je jedinečná bytost s osobitým vnímáním a prožíváním a s různými zkušenostmi a potřebami.

 

Podpořte díky terapii Somatic Experiencing svůj osobní růst a uzdravte

své životní zkušenosti.

Co je Somatic Experiencing?

Terapie Somatic Experiencing (SE) pracuje s člověkem jako s komplexní bytostí a na rozdíl od terapií, které se zaměřují na rozumové pochopení a citové prožívání, nevynechává tělo a jeho moudrost. Prostřednictvím fyzických pocitů těla umožňuje přístup k prožitkům, které nejsou pod vědomou nebo citovou kontrolou, a dává tak do pohybu sebeuzdravující mechanizmy, díky kterým můžeme zpracovat těžké okamžiky našeho života.

Uzdravuje tělo i duši

Je jemnou a bezpečnou cestou sebepoznání a uzdravení jak po stránce psychické, tak tělesné. Skrze uvědomování si vlastního těla otevírá cestu k porozumění a zvládání stresu, šoku a traumatu.

Ukotvuje trvalé změny

Na rozdíl od jiných terapeutických technik usnadňuje pomocí práce s tělem trvalý přenos nových a zdravějších zkušeností do každodenního života.

Podporuje vnitřní moudrost

Nikdo neví lépe než vy, jak se máte cítit, co máte dělat a jak věcem ve svém životě rozumět. Všechnu moudrost máte uloženou v sobě a SE vám ji pomáhá najít a žít.

Co je trauma a jak ho vidí SE?

Většina lidí si trauma spojuje s událostmi, jako je válka, násilí, zneužívání, vážné nehody nebo přírodní katastrofy.

Jeho zdrojem ale mohou být i zdánlivě neškodné situace. Nezáleží totiž na tom, jak strašná nebo naopak bezvýznamná událost byla, ale na tom, jak jsme na ni byli připraveni.

Traumatem může být cokoli, co se stane příliš náhle nebo je toho příliš mnoho, šokuje nás to, překvapí a zahltí. To, co jeden zvládne snadno, může být pro druhého zátěží.

Vyrovnejte se jednou provždy
s dlouhodobým stresem
s pracovní zátěží
s vyčerpáním
se syndromem vyhoření
s chronickou únavou
s rozchodem
se ztrátou blízké osoby
 

Somatic Experiencing je vhodný v situacích,
kdy je něčeho příliš moc, děje se to příliš rychle nebo příliš náhle.

  • Úrazy, nehody, autonehody.
  • Šikana, mobbing, stalking, psychický nátlak.
  • Nadměrný strach, deprese, úzkostné stavy, panické ataky.
  • Psychosomatické poruchy (migrény, chronické bolesti, poruchy spánku, astma...).
  • Poporodní traumata, potrat, neplodnost, operace, anestezie.
  • Traumatické události jako násilí, válečný konflikt, přírodní katastrofy a další život ohrožující situace.
  • SE je vhodné také jako příprava na zátěžové situace.

Jak bude probíhat naše setkání?  

Strávíme společně cca 60–75 minut, při kterých se nejprve zaměříme na to, co vás v životě naplňuje, posiluje a podporuje. Vybudujeme tak zdroj, díky kterému se můžete setkat a vypořádat s tím, co vás trápí. Díky zdroji budete na setkání s nepříjemným připraveni a schopni ho s lehkostí a jednou provždy zvládnout.

Sezením vás budu provázet, vše se ale bude dít s maximálním respektem k tomu, co v danou chvíli potřebujete, a tempem, které je pro vás přirozené.

Výsledkem je uvolnění energie, která se při stresu, zátěžové situaci či traumatu v těle uzamkla a která vám bude díky konzultaci znovu k dispozici.

Ceník mých služeb naleznete zde

Co říkají klienti 

Dle toho, co jsem doposud při sezeních poznala, mohu říci, že metoda Somatic Experiencing stimuluje mou vlastní schopnost dávat svůj život do rovnováhy a působí na mnoha rovinách. Po několik sezení jsem se seznamovala s metodou a s terapeutkou a velmi brzy si mé tělo zvyklo na to, že se okamžitě může zharmonizovat, už jen třeba tím, že se k němu přivede pozornost tímto netradičním způsobem. Do harmonie se tak dostává nejen mé tělo, ale harmonizuje se mi i můj vnitřní pocit a naladění. Tudíž mě SE u Míši vždy velmi uklidní a pomůže mi uvědomit si, co mi dělá v té chvíli dobře. Je to pokaždé něco jiného, ale vždy něco velmi snadného. To, co se při SE děje, nelze jednoduše popsat, přestože proces, kterým si člověk při něm prochází, se naopak děje velmi jednoduše a Míša jím člověka provádí s velkou elegancí a lehkostí. Po každém sezení mě zaplaví dávka mého vlastního vnitřního klidu, se kterým se vždy spojím.

Eva HlinkováLektorka a tlumočnice

Míša vytváří bezpečné prostředí, ve kterém se mohu ponořit do svého vnitřního světa. Pomáhá mi objevovat, jak funguje můj nervový systém. Nepopsatelnému tělesnému prožitku z terapie dokáže dát smysl, zorientovat mě v tom, co se děje. Začínáme u příjemných pocitů a od nich se postupně dostáváme ke strachu a nejistotě, které při terapii i fyzicky cítím v těle. Citlivě se jich dotkneme a opět se vrátíme zpět k příjemnému a tím nastává proces léčení. Po terapii cítím, jak mám dlouhodobě více energie, lepší náladu a dokážu s větším klidem a jistotou zvládat pro mě dříve náročné situace v osobním i pracovním životě.

Lukáš KučeraLektor, poradce a facilitátor

 

Dr. Peter A. Levine

tvůrce metody Somatic Experiencing®

Peter od roku 1970 studoval účinky stresu na lidský nervový systém a tělo. Ke vzniku klinické metody Somatic Experiencing ho inspirovalo zkoumání toho, jak se zvířata ve volné přírodě přirozeně vypořádávají s hrozbami, které jejich život každodenně provází, zatímco lidé jsou stresovými a vypjatými situacemi snadno zahlceni a převálcováni.

Je autorem knih Probouzení tygra a Trauma očima dítěte. V roce 1994 založil SE trauma institut.